uitgelicht:  Het gaat om meer dan veiligheid
online lezen
NEN
E-special: Milieu
Nr.1, februari 2019
U werkt met milieunormen, wat kan NEN voor u betekenen?
Milieunormen zijn gericht op de bescherming van mensen en van planten, dieren en andere organismen. Er zijn normen voor oppervlaktewater, grondwater, sediment (waterbodem), bagger, bodem en lucht. Ook de Radioactiviteitsmetingen en de apparatuur hiervoor worden in normen beschreven. Normen die zijn opgenomen in Nederlandse of Europese wet- en regelgeving zijn direct geldig. Tevens heeft NEN vrij beschikbare normen en NEN Connect pakketten met normen die aansluiten bij de praktijk.

Bekijk deze artikelen en ontdek wat NEN voor u kan betekenen:
Praat mee: Revisie norm over radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur
NEN 5639 wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. Bij gebruik en toepassing van de norm zijn er knelpunten gevonden dat leidt tot herziening. Het gebruik van deze norm is geëvalueerd door de werkgroep LAMS (Landelijke Afstemming Meetstrategie bij Stralingsongevallen) van de NCS (Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten). Daarbij zijn knelpunten en onduidelijkheden geconstateerd bij toepassing van NEN 5639. Deelnemen aan de herziening van de norm? Meld u zich dan aan ... Lees meer »
Lees mee: Vrij beschikbare (Milieu-)normen
Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat nationale normen (NEN-normen) waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving vrij beschikbaar moeten worden gesteld. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. Via NEN Connect, ons online platform, zijn alle normen vrij beschikbaar en direct te raadplegen.
                                                                                          Gratis toegang NEN Connect »
Doe mee: Direct meewerken aan de normen?
Dan kunt u aansluiten bij de ontwikkeling van de normen. Netwerken, met vakgenoten aan tafel en invloed uitoefenen op de norm en daarmee op de toekomst van uw eigen organisatie. Maak deel uit van normontwikkeling voor milieu ... Bekijk de mogelijkheden »
?
---
 
Leer mee: Bedrijfstraining - NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
Prijs volgens offerte • Op locatie bij u • 1 dag
De training is gebaseerd op de nieuwe versie van de norm NEN 5725. Voor iedereen die te maken heeft met bodemonderzoek. Tijdens deze dag worden twee opeenvolgende, half daagse workshops gegeven. U leert de nieuwe denkwijze van het vooronderzoek van de bodem te doorgronden en gaat aan de hand van praktijkcasussen aan de slag met de nieuwe NEN 5725.        Meer informatie en/of offerte aanvragen »
Download gratis: NEN Connect pakket Radioactiviteitsmeting
NEN heeft de 27 belangrijkste normen voor stralingsdeskundigen van laboratoria binnen Nederland verzameld en gratis ter beschikking gesteld via een NEN Connect pakket. Geef uw bedrijf gratis toegang tot deze normen via NEN Connect.
                                                                                          Kijk of dit pakket wat voor u is »
meer Milieu
 
Volg NEN
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Bel (015) 2 690 391 of mail klantenservice@nen.nl
© 1999 - 2019 NEN