NEN
Inschrijven
Leergang Organisatieontwikkeling met het INK

Module 1:   Excellende beyond ISO: Van ISO 9001 naar INK/EFQM   of    Oriëntatie op het INK-managementmodel
Module 2:   Werken met het INK-managementmodel in de praktijk
Module 3:  
INK Interne Assessor

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
Deelnemergegevens
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 
Deelnemer
naam@bedrijf.nl
Volg NEN
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Bel (015) 2 690 391 of mail klantenservice@nen.nl
© 1999 - 2020 NEN