uitgelicht:  Mogelijk intrekken 3 normen, info(mid)dagen en meer!
online lezen
NEN
Milieumail
Nr.5, oktober 2017
NEN inventariseert behoeften afvalbranche in de circulaire economie
NEN wil graag in beeld krijgen waar de afvalsector op het gebied van afspraken behoefte aan heeft om de circulaire ambities te kunnen realiseren. NEN nodigt alle partijen uit de afvalbranche uit om bijgaande vragenlijst in te vullen...» Lees verder
Mogelijke intrekking drietal normen voor water en slib
 Voordat dit gebeurt wordt eerst geïnventariseerd of deze normen nog gebruikt worden. Gebruikers worden daarom gevraagd dit vóór 1 november 2017 bij NEN kenbaar te maken...» Lees meer
12
okt
 
Klimaatadaptatie van praktijk tot standaard
€ 0,00 • RWS Lelystad • 13:00 - 16:30
Standaardisatie rond klimaatadaptatie moet voortkomen uit de dialoog van kennis en praktijkervaring en kan alleen ontstaan als de (lerende) praktijk er door geholpen wordt. Tijdens de bijeenkomst zoeken we naar nationale mogelijkheden om die lerende processen samenhang te geven en te versterken...» Bekijk het programma
22
nov
 
Workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’
€ 227,50 (excl. btw) • Nieuwegein • 1 dag
In juni van dit jaar is NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 6265. Daarom organiseert de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ de workshop om laboratoria handvatten te geven om de overstap te maken naar de nieuwe norm.

» Bekijk het programma
27
nov
 
11e Infodag 'Regelgeving & Normalisatie Luchtemissies'
€ 195,00 (excl. btw) • Amersfoort • 9:30 - 16:30
Dit jaar organiseren NEN en InfoMil voor de 11e keer de informatiedag over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van luchtemissies. De infodag is interessant voor iedereen die betrokken is bij luchtemissies en meer wil weten en/of mee wil praten over de laatste ontwikkelingen....» Bekijk het programma
meer nieuws
 
NEN Normen
NEN-EN-ISO 11731
Water - Telling van Legionella
meer info
NTA 8017:2016 nl
Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit
meer info
NEN 2991:2015 nl
Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt
meer info
NEN 2990:2012 nl
Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering
meer info
 
NEN trainingen najaar 2017
NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
Kunnen u en uw collega's juist inschatten wanneer iets asbestverdacht is? Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de juiste berekeningen en afspraken uit de normen.
21
okt
 
ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
€ 580 (excl. btw) • Utrecht • 1 dag
meer info
2
nov
 
Workshop ISO 9001/ISO 14001: Wijzigingen
€ 300 (excl. btw) • Utrecht • 1/2 dag
meer info
 
30
nov
 
NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in bodem en bouw- en sloopafval
€ 580 (excl. btw) • Utrecht • 1 dag
meer info
meer trainingen
 
Hoe worden de normen bij uw bedrijf beheerd?
Met NEN Connect kunt u online uw normen raadplegen en beheren. In deze video hoort u de vijf redenen waarom klanten als AkzoNobel, Homij, Steris & Volkerrail gekozen hebben voor NEN Connect...» Bekijk de video
Volg NEN
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Bel (015) 2 690 391 of mail klantenservice@nen.nl
© 1999 - 2017 NEN