uitgelicht:  Wijziging Regeling bodemkwaliteit verschoven
online lezen
NEN
Milieumail
Nr.2, april 2018
Samen werken aan afspraken voor klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. We zien de wereldwijde gevolgen daarvan in het nieuws. Maar ook in onze eigen omgeving. Naast overheden zijn er ook vanuit standaardisatie initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Onder meer door het zelfregulerend vermogen van de markt te benutten (PPS), het vergroten...» Lees meer
Nieuwe normen vooronderzoek vooralsnog niet in de Regeling bodemkwaliteit
Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 wordt verschoven. Er is meer tijd nodig om een aantal normen verder uit te werken en te toetsen zodat ze in de regeling passen. Dit betekent...» Lees meer
Nederlandse vertaling ISO/IEC 17025 gepubliceerd
De Nederlandse vertaling van de belangrijkste norm voor de competenties van test en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025) is herzien.De belangrijkste wijzigingen zijn...» Lees meer
Norm over lutumgehalte en korrelgrootteverdeling in bodem gepubliceerd
Door onder andere het herstellen van een fout in de formule voor de berekening van de pipetteer- en zeeffractie is NEN 5753 ‘Bodem – Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’...» Lees meer
meer nieuws
 
NEN Milieu Normen
NEN-EN-ISO 17601:2018 en
Bodem - Schatting van de talrijkheid van geselecteerde microbiële gensequenties door kwantitatieve real-time PCR van rechtstreeks uit de bodem geëxtraheerd DNA
meer info
NEN-EN-ISO 18187:2018 en
Bodem - Contact assay voor vaste materialen met gebruik van de dehydrogenase activiteit van Arthrobacter globiformis
meer info
NVN-CEN ISO/TS 14027:2018 en
Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Ontwikkeling van Product Category Rules (PCR)
meer info
NEN-EN-ISO 14044:2006/A1:2018 en
Milieumanagementsystemen - Levenscyclusanalyse - Eisen en richtlijnen
meer info
 
meer normen
 
Aankomende NEN trainingen
16
mei
 
NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
» nieuwe extra data
€ 580 (excl. btw) • Utrecht • 1 dag
meer info
 
meer trainingen
 
Volg NEN
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Bel (015) 2 690 391 of mail klantenservice@nen.nl
© 1999 - 2018 NEN